Rädda flickors liv

Barn ska inte gifta sig, barn ska inte föda barn och barn ska inte utsättas för våld.

Men det händer flickor i världen – varje dag.