20 hårda fakta om flickors situation i världen

Varje dag föder över 5 000 flickor under 15 år barn – och 30 000 flickor gifts bort.

– Som situationen är just nu kämpar flickor överallt för att få bestämma över sina egna liv – varje dag, säger Mariann Eriksson som är generalsekreterare för Plan International Sverige.

Text: Malin Wigen  Foto: Plan International Sverige

V

arje sekund kränks en flickas rättigheter. På vägen till skolan, i skolan, i hemmet och på nätet. Och dessvärre finns det krafter i samhället som motverkar flickors välmående. Det ser man bara genom att titta på vad som sker på FN-möten, enligt Mariann Eriksson. Så sent som i sista veckan i september gick USA ihop med länder som Libyen, Saudiarabien, Polen och Brasilien och gick till hårt angrepp mot sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.

Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige. Foto: Susanne Kronholm

– Det går emot flickors rätt att själv kunna fatta beslut om deras egna kroppar och liv. Det har gjorts analyser som varnar för att den här politiken riskerar liv och hälsa för miljontals flickor runt om i världen. Flickor och kvinnor i utsatta situationer är i behov av information, råd och vård kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa – som hela proceduren kring att vänta barn, föda barn, och efter förlossningen, säger hon och fortsätter:

– Det här är tyvärr inte något nytt, vi har sett det här bakslaget under de senaste åren. Det är en väldigt bakåtsträvande politik där USA:s president Donald Trump tillsammans med andra stater vill vrida tillbaka klockan för flickors och kvinnors rättigheter.

Men allt är inte mörker. Flickor och kvinnor är de som står på barrikaderna mot orättvisor. Mariann Eriksson tar upp svenska Greta Thunberg som ett exempel.

– Sen har vi Emma Gonzales i USA som tar striden mot vapenlagarna och Alaa Salah i Sudan som är en av föregångsfigurerna för den sudanska revolutionen. Så det finns en otrolig kraft.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

 • Varje år föder 16 miljoner flickor och unga kvinnor i åldrarna 15–18 år barn. Bland flickor under 15 är det uppskattningsvis två miljoner som föder.

 • Varje dag gifts över 30 000 flickor bort.

 • Varje dag föder över 5 000 flickor under 15 år barn.

 • Graviditetsrelaterade komplikationer är den vanligaste dödsorsaken bland flickor och unga mellan 15–19 år. Ju yngre desto högre risk för komplikationer i samband med graviditet och förlossning.

 • Varje år genomförs över tre miljoner osäkra aborter bland flickor och unga kvinnor i åldrarna 15–19 år.

 • Flickor som föder tidigt i livet löper större risk att drabbas av fistel som är en böld i underlivet. Hundratals flickor och kvinnor lever med fistel då de inte får den vård de behöver. Tillståndet innebär bland annat att att vardagslivet blir svårt då många blir inkontinenta och därför riskerar att stötas bort av sin familj.

 • 1,6 miljoner barn och unga mellan 10 och 19 lever med hiv – av dem är 970 000 flickor.

 • Enligt en undersökning av 51 länder så är det 43 procent av kvinnorna mellan 15–49 år som är gifta eller i en relation som inte får fatta egna beslut om när de vill ha sexuella relationer eller om användning av preventivmedel och hälsovård.

Statistik visar på vilket sätt, och i vilken omfattning, flickors och kvinnors rättigheter kränks. Exempelvis visar siffror från Unicef att fler än 200 miljoner människor utsatts för någon form av könsstympning. Av dessa bor 38 000 i Sverige enligt Socialstyrelsens statistik från 2015.  Maha Eichoue, regional utvecklingsledare för mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld vid Länsstyrelsen Östergötland, har jobbat länge mot könsstympning. Bland annat har hon tagit fram riktlinjer för hur man ska hjälpa drabbade.

Enligt henne bör samhället bli bättre på att upplysa om könsstympning och dess negativa konsekvenser  för yrkesverksamma och för de ”riskgrupper” som man känner till.

Maha Eichoue Foto: Östergötland länsstyrelse

– Lika viktigt är att informera om att könsstympning är ett brott och att det handlar om alla typer av övergrepp och ingrepp i underlivet, samt att alla former är oacceptabla och olagliga, säger hon och fortsätter:

– Vi behöver upplysa om könsstympning och dess konsekvenser för barn och unga, pojkar och flickor. Här har skolan stora möjligheter att väcka frågan på olika sätt. Det vi vet av erfarenhet, när vi är ute i skolorna och träffar bland annat tjejer och killar, är att många killar som har sin bakgrund i länder där könsstympning är vanligt  blir starkt upprörda över det övergrepp som sker.

Könsstympning

 • Minst 200 miljoner flickor och kvinnor lever med konsekvenser av könsstympning. Det exakta antalet är dock okänt. Könsstympning kan orsaka hälsokomplikationer som kronisk smärta, infektioner, ökad risk för hiv-överföring, ångest och depression, komplikationer i samband med barnafödsel, infertilitet och i värsta fall dödsfall.

 • Ytterligare 68 miljoner flickor kommer att ha utsatts för könsstympning mellan 2015 och 2030, om det utförs i samma utsträckning som i dag.

Brist på jämställdhet i världen gör att flickor fastnar i fattigdom och inte kan bestämma över sina egna liv. För flickor i fattiga familjer kan den bristande jämställdheten slå extra hårt.

– De får inte lika stor tillgång till mat eller vatten. Man räknar även med att flickor gör 40 procent mer hushållsarbete än vad pojkar gör. Det gör att de inte har möjlighet, tid eller ork att gå i skolan – eller att delta samhällsaktiviteter.

Foto: KM Asad/Plan International

Utbildning

 • Varje dag tvingas miljontals flickor stanna hemma från skolan när de har mens. Detta beror exempelvis på att det saknas toaletter på skolan, för att de inte har bra mensskydd och för att de blir trakasserade.

 • 130 miljoner flickor går inte i skolan. En stor andel kommer från fattiga hushåll. Flickor har dessutom sämre chans till arbete på grund av jämställdhet och diskriminering på arbetsmarknaden, vilket gör att fattiga föräldrar inte ser någon användning för sina döttrar utbildning.

 • Två tredjedelar av världens 781 miljoner analfabeter är kvinnor.

Även i krig, katastrofer och klimatförändringar drabbas flickor hårdare.

– Och det ser inte ut som det blir färre katastrofer utan det blir det fler. Just därför är det ännu viktigare att vi lyfter flickors rättigheter men också möjligheter så att de kan få samma chanser till ett gott liv som andra.

Våld, krig och konflikt

 • Enligt en rapport från Unicef har 120 miljoner flickor utsatts för sexuellt våld någon gång i livet. Och endast en procent av flickor i åldern 10–19 som utsätts har sökt professionell hjälp, det visar statistik från 30 länder.

 • Flickor som utsatts för sexuellt våld löper högre risk att hamna i missbruk, prostitution och trafficking. Men också högre risk att smittas av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar, samt bli ofrivilligt gravid.

 • 15 miljoner flickor och unga kvinnor i åldrarna 15–19 har blivit tvingade till sex.

 • 37 länder låter våldtäktsmän slippa åtal och straff om de är gifta med, eller gifter sig med flickan eller kvinnan som utsatts.

 • Mer än en tredjedel av alla kvinnor har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid.

 • Nästan hälften av kvinnliga mordoffer i alla åldrar världen över dödas av sina familjemedlemmar eller partners medan motsvarande andel för män är endast är sex procent.

 • Flickor är ofta särskilt utsatta i kris och konflikt och löper en förhöjd risk att bli bortgifta, gravida och utsatta för människohandel.