Yekaba, 13, stoppade sitt eget bröllop

En flicka gifts bort varannan sekund.

Yekaba var nära att bli en av dem, men hon lyckades sätta stopp för sin pappas planer.

Sara var också nära, hennes utväg var att fly. I dag kämpar hon mot hedersvåld och förtryck i Sverige.

Text: Malin Wigen  Foto: Plan International

13

-åriga Yekaba bor i ett samhälle i norra Etiopien. Hon var tolv år när hennes pappa planerade att gifta bort henne, mot hennes vilja. Detta efter att en man kommit förbi hennes familjs hem och bett om hennes hand.

– Jag såg aldrig honom med mina egna ögon utan det var min storasyster som berättade. Hon sa att han var runt 20 år.

Fakta:
Barnäktenskap i Etiopien
I Etiopien måste man vara minst 18 år för att gifta sig. Justitieministern kan dock bevilja dispens för individer att gifta sig vid 16 om de eller deras vårdnadshavare ansöker om det.
Landet har åtagit sig att eliminera barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap i linje med delmål 5.3 i de globala målen för hållbar utveckling. De senaste tio åren har förekomsten av barnäktenskap sjunkit med en tredjedel i landet.

Yekaba vägrade låta detta ske. Hon hade lärt sig om sina rättigheter i skolan, och hon visste vad hon skulle göra. I en del skolor, som Yekabas, finns det brevlådor där flickor i hemlighet kan be om hjälp att stoppa barnäktenskap. Det var det som Yekaba gjorde. Hon la en lapp i lådan som hennes lärare sedan hittade.

Läraren ville prata med föräldrarna. Men de vägrade, de fortsatte att förbereda bröllopet.

– Jag bestämde mig för att konfrontera pappa. Jag frågade om han ens tänkt på hur jag skulle må av att gifta mig så ung.

Men pappan ändrade sig inte, han skulle inte har råd att ha två döttrar i skolan.

Yekaba vägrade gå med på ett giftemål och gjorde allt i sin makt för att stoppa det.

”Accepterade mannens frieri”

Flickor som gifts bort förväntas ofta bli gravida snabbt. Det innebär stora hälsorisker, till och med livsfara, för både dem själva och barnet. Komplikationer vid en graviditet är den vanligaste dödsorsaken bland flickor och unga mellan 15–19 år. Yekaba, som var medveten om detta, frågade sin pappa om han tänkt på riskerna hon skulle utsättas för. Och det verkade som att han lyssnade på henne, till en början.

– Men sen kom mannens familj hem till oss. De hade med sig bröd. Det är en traditionell symbol här runt omkring när man ber om någons hand. Min pappa tog emot brödet, han accepterade frieriet.

Yekaba vägrade ge sig.

– Jag berättade för pappa om alla problem barnäktenskap skulle orsaka mig, men också honom.

Fastern varnade pappan

Flera personer slöt upp bakom Yekaba. Bland annat hennes faster som också blev bortgift som barn. Till sist insåg pappan sitt misstag efter alla påtryckningar, bröllopet ställdes in.

Varje år blir tolv miljoner flickor bortgifta innan de hunnit fylla 18 år. Det motsvarar 23 flickor i minuten – nästan en varannan sekund. Yekaba blev inte en av dem. Hon lyckades stoppa sitt eget bröllop. I stället får hon nu hjälp av sin pappa för att klara av sin utbildning. Drömmen är att bli läkare.

– Jag är glad att min pappa stöttar mig och mina drömmar.

Fotnot: Texten är baserad på en intervju med Yekaba som Plan International har gjort.

Fakta:
Barnäktenskap
Totalt uppskattas att 650 miljoner flickor och kvinnor ha blivit bortgifta innan de fyllt 18 år.

Till 2030 kommer fler än 150 miljoner flickor att bli bortgifta innan de fyllt 18 år om inte utvecklingen snabbas på.

Barn som föds av en flicka som är under 15 år ökad risk att bli undernärda eller tillväxthämmade och att dö innan fem års ålder.

En av de främsta orsakerna till att föräldrar väljer att gifta bort sina döttrar är fattigdom.

Flickor som ingår barnäktenskap tvingas ofta sluta skolan och riskerar att förbli fattiga.

Sara kämpar mot hedersvåld och förtryck i Sverige

Den 1 januari 2019 skärptes lagen om barnäktenskap i Sverige, utländska äktenskap erkänns inte längre om någon av makarna är under 18 år. Trots detta gapar stolar tomma i klassrum efter sommarlovet. I år har minst 44 barn förts ut ur landet mot sin vilja, vissa av dem har utsatts för barnäktenskap. Det visar siffror från Nationella stödlinjen för hedersförtryck.

Sara Mohammad. Foto: Elisabeth Olsson Wallin

– Under bara den här sommaren har vi haft fem fall samtidigt där fyra flickor varit under 18 år. De har alla haft hot över sig om barnäktenskap, säger Sara Mohammad, grundare av GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, som arbetar mot hedersvåld och förtryck.

Precis som Yekaba var hon nära att bli bortgift mot sin vilja , men hon lyckades fly. Då var hon 17. När hon var 22 kom hon till Sverige, sedan dess har hon engagerat sig i flickors och kvinnors rättigheter. Enligt Sara görs det långt ifrån tillräckligt i Sverige för att motverka barnäktenskap. Det behövs större krafttag på alla samhällsnivåer. Instanser som skolan måste se till att lystra till varningssignaler och tecken på hedersförtryck och agera efter dem, menar hon.

– Skolan måste bli bättre på att göra orosanmälan när de hör om planer inför semesterresan.

Fakta:
Barnäktenskap Sverige
Siffror från 2015 visar att det finns 132 gifta barn i Sverige. Mörkertalet bedöms dock vara stort.

Cirka en tredjedel av barnen hade själva barn.

Av de 132 identifierade barnen är 129 flickor.

Dessutom tycker Sara Mohammad att socialtjänsten, som är inblandade i dessa fall, ska sluta tänka utifrån familjeperspektivet när det rör flickor som lever under hot och trakasserier.

– Det perspektivet är farligt för den här målgruppen. Det är socialtjänstens ansvar att sätta barnets bästa i centrum, ett familjeperspektiv i de här fallen blir på bekostnad av flickans frihet och rättigheter, säger hon och fortsätter:

– Min dröm är att man slutar upp med det. Annars kommer de här barnen inte att förlåta oss i framtiden. De kommer att kritisera hur vuxna som hade ansvar totalt köpte familjens vilja och krav.